Giải pháp hạ tầng cabling cho văn phòng chuyên nghiệp

Hệ thống cáp cấu trúc – Structured Cabling System
1.    Đặt điểm chung

–    6  thành phần cơ bản của hệ thống cáp cấu trúc
Dựa trên hai tiêu chuẩn: ANSI / TIA-568-C.0 (ANSI/TIA-568-C.0 (Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises) được sử dụng cho cơ sở hạ tầng chung và ANSI/TIA-568-C.1 (Commercial Building Telecommunications Cabling Standard) thường được sử dụng với cơ sở hạ tầng xây dựng thương mại điển hình.
•    Ngõ vào dịch vụ – Entrance Facilities (EF)
Là nơi tập trung ngõ vào các loại cáp dịch vụ, kết nối phần cứng, các thiết bị bảo vệ và các thiết bị khác kết nối với các nhà cung cấp (AP) hoặc cáp mạng riêng. Nó bao gồm các kết nối giữa các hệ thống bên ngoài và hệ thống cáp bên trong bên trong tòa nhà.
•    Phòng thiết bị – Equipment Room (ER)
Là nơi tập trung kiểm soát các thiết bị mạng viễn thông nhà cung cấp. Nó thường là nơi chứa các hình thức cross connect (MC), hoặc cũng có thể là hình thức trung gian của cross connects (ICs), horizontal cross connects(HCs) hoặc cả hai
•    Đường cáp trục chính – Backbone Cabling
Đường cáp trục là hệ thống cáp kết nối phân phối giữa các phòng viễn thông (TR) hoặc (TE), phòng thiết bị (ER)
–    Hai thành phần chính như hình :

•    Telecommunications Room
–     Là phòng phục vụ chính cho hệ thống phân phối cáp ngang. Phòng này sử dụng cho đấu nối trung gian (intermediate) và đấu nối chính (main cross-connects). Có hai kiểu đấu nối cáp sử dụng cho việc kết nối các hệ thống cáp và thiết bị đó là  đấu thẳng (interconnections) và đấu chéo (Cross-connections).
•    Horizontal Cabling
–       Là khoảng không gian đường đi cáp từ vị trí Work Area đến tủ đấu nối thiết bị tại phòng viễn thông (Telecommunication Room). Khoảng cách giữa hai vị trí này được khuyến cáo không vượt quá 90 mét.

•    Work Area
–    Là khu vực từ vị trí outlet (có thể gắn trên tường, dưới bàn hay dưới sàn nhà) tới thiết bị sử dụng (PC, máy in, điện thoại…). Khoảng cách giữa vị trí outlet tới thiết bị được khuyến cáo là không quá 5 mét. Vị trí này nằm cách các outlet điện không quá 1 mét.
2.    Các tiêu chuẩn đánh giá
•     TIA/EIA-568B
Tiêu chuẩn TIA/EIA – 568B là tiêu chuẩn về kết nối hệ thống cáp viễn thông cho tòa nhà thương mại, thường được áp dụng tại châu Mỹ và châu Á.
Mục đích: Cho phép lập kế hoạch và lắp đặt hệ thống kết nối cáp cấu trúc cho các tòa nhà thương mại. Chỉ định một hệ thống cáp chung hỗ trợ môi trường nhiều loại sản phẩm với nhiều nhà cung cấp.
•     TIA/EIA-569B
Tiêu chuẩn TIA/EIA-569B là tiêu chuẩn về không gian và đường cáp cho tòa nhà thương mại. Bao gồm pathway (đường cáp – cách đi cáp từ nơi này sang nơi khác) và space (không gian – vị trí các thiết bị và đầu cuối viễn thông).
Mục đích: Chuẩn hóa các chỉ định thiết kế và xây dựng bên trong và giữa các tòa nhà, hỗ trợ môi trường truyền tín hiệu và kết nối các thiết bị viễn thông.
•    TIA/EIA-606A
Tiêu chuẩn TIA/EIA-606A là tiêu chuẩn quản trị cơ sở hạ tầng viễn thông trong tòa nhà thương mại.
Mục đích: Cung cấp một hệ thống hỗ trợ quản trị thống nhất, độc lập với các ứng dụng. Thiết lập chỉ dẫn cho các chủ sở hữu, người dùng, nhà sản xuất, tư vấn, nhà thầu, nhà lắp đặt, quản trị viên… có liên quan đến việc quản trị (và đặt nhãn) cơ sở hạ tầng viễn thông.
•      ANSI-J-STD-607A
Tiêu chuẩn ANSI-J-STD-607A là tiêu chuẩn yêu cầu về tiếp đất và liên kế cho tòa nhà thương mại trong công nghiệp viễn thông.
Mục đích: Cho phép lập kế hoạch, thiết kế và lắp đặt hệ thống tiếp đất viễn thông, không cần biết về hệ thống viễn thông sẽ lắp đặt sau đó. Hỗ trợ môi trường nhiều loại sản phẩm với nhiều nhà cung cấp, cũng như thực tế tiếp đất cho các hệ thống.
•    TIA/EIA-942
Tiêu chuẩn TIA/EIA-942 là tiêu chuẩn cho một hệ thống cáp dành cho trung tâm dữ liệu (Data Center Cabling).
Mục đích: Chuẩn hóa thiết kế và lắp đặt hệ thống cáp cho một cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu, tối ưu hóa được nhu cầu sử dụng ở mật độ cao cho trung tâm dữ liệu. Chỉ định một hệ thống cáp chung hỗ trợ môi trường nhiều loại sản phẩm với nhiều nhà cung cấp trong một trung tâm dữ liệu.
•     TIA/EIA-862
Tiêu chuẩn TIA/EIA-862 là tiêu chuẩn áp dụng cho việc thiết kế một hệ thống điều khiển tự động cho toàn tòa nhà thương mại. Cho phép điều khiển tự động tất cả hệ thống an ninh, hệ thống quan sát (CCTV), hệ thống báo cháy, hệ thống quản lý môi trường, nhiệt độ, độ ẩm, hệ thống quản trị nguồn điện ánh sáng bên trong và bên ngoài tòa nhà …
Mục đích: Tiêu chuẩn TIA/EIA-862 chuẩn hóa thống nhất công nghệ cáp, kiến trúc, thiết kế, lắp đặt, kiểm tra đo lường cho một hệ thống tự động toàn tòa nhà (BAS) trong các tòa nhà thương mại. Hệ thống cho phép đáp ứng tất cả các thiết bị, các loại cáp, các chuẩn kết nối, các công nghệ khác nhau trong cùng một hệ thống cáp cấu trúc. Một đặc điểm quan trọng khác “hệ thống điện áp thấp” (audio/video paging, service/equipment alarms, nonvoice/ data communications, wireless access points) được hỗ trợ bởi cơ sở hạ tầng cáp viễn thông cũng được yêu cầu trong tiêu chuẩn này.