Thiết kế thi công điều hòa không khí, thông gió cho văn phòng

Giải pháp điều hòa không khí, thông gió ( ACMV), Plumping system.